STYRET I VOSS GRUNNEIGARSAMSKIPNAD

Leiar
Mari Aker , e-post akermari@online.no

Styremedlem
Elin Sundve, e-post elin.sundve@hfk.no

Per Egdetveit, e-post p.egdetveit@live.no

Åge Litlere, e-post aage@litlere.no

Sekretær
Odd Kløve, e-post odd.kloeve@gmail.com

Kvitanosi.jpg